OM OSS


 

HMS riskview AStilbyr web-basert programvare for stoffkartotek og WEAC, utviklet for å effektivisere og øke kvaliteten på HMS-arbeidet i virksomheter. Programvaren omfatter:

  • STOFFKARTOTEK – Database over sikkerhetsdatablad og informasjonsblad på arbeidsplassen.
  • WEAC – System for håndtering av områdekart for arbeidsmiljø (Working Environment Area Chart – relevant for offshorenæringen).

Systemet er utviklet i henhold til myndighetskrav og standarder for arbeidsmiljø. Løsningen er utarbeidet av yrkeshygienikere med lang erfaring innen kjemikaliestyring og arbeidsmiljø.

Vi har over flere år opparbeidet oss bred erfaring innenfor kjemikaliestyring, WEAC og risikovurdering og setter strenge krav til kvalitet og leveringstid i vårt arbeid. Dette oppnås ved å etterleve vårt styringssystem og i henhold til våre kjerneverdier.

HMS riskview AS kan sammen med erfarne yrkeshygienikere i morselskapet HMS analyse AS, bistå virksomheten i arbeidet med å redusere risiko i forhold til kjemisk og fysisk arbeidsmiljø.

MODULER


 

Vi tilbyr webbasert programvare for håndtering av stoffkartotek og WEAC.

Programvaren er delt inn i 4 moduler som vist nedenfor. Klikk på ønsket modul for mer informasjon.

Stoffkartotek

Startpanel

Rapporter

WEAC

INFORMASJON


 

Trykk på linkene nedenfor for generell informasjon og regelverkskrav vedrørende temaer som stoffkartotek, sikkerhetsdatablader, risikovurdering og WEAC.

AKTUELT


 

KONTAKT OSS


 

Kontakt_image1

Torbjørn Eide Gunnarsen

Daglig leder
Mobil: +47 917 59 119
teg@hmsriskview.no

 Ta kontakt for en uforpliktet prat eller møte.

HMS riskview AS

Moseidveien 1

4033 Stavanger

Org# 916 263 643 MVA

Kontaktskjema

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE


bouvet-2
hmsa-2
200516 Ergonomene