Elektronisk stoffkartotek

Vår løsning for elektronisk stoffkartotek gir brukerne en enkel oversikt over hvilke kjemikalier som finnes i virksomheten. Stoffkartoteket er tilrettelagt for smarttelefon, nettbrett og PC (responsiv visning).

Vår filosofi er at det skal være enkelt for sluttbruker å finne relevant informasjon med så få klikk som mulig. Løsningen skal også ha de funksjoner som en mer avansert bruker trenger i forbindelse med kjemikaliestyring i virksomheten. En typisk sluttbruker har gjerne kun behov for å se verneinstruks, helsefarekategori og selve sikkerhetsdatabladet. En som jobber med logistikk har kanskje behov for å enkelt kunne søke opp produkter basert på selskapsspesifikt artikkelnummer og produktnavn eller skrive ut etiketter.

I vår løsning kan derfor brukerne lage sine egne visninger basert på funksjon og behov.

Vi etablerer og drifter stoffkartoteket for din virksomhet. Med dette menes at innholdet i stoffkartoteket holdes oppdatert og kvalitetssikret.

For å forenkle opplæring i bruk av stoffkartoteket er det utarbeidet korte videosnutter som viser hvordan man utfører de aller enkleste funksjonene. Videoene er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Stoffkartoteket er utviklet av erfarne yrkeshygienikere og er basert på krav i gjeldende forskrifter, der i blant Forskrift om utførelse av arbeid.

Slik som i WEAC-modulen, er det også her fritt antall brukertilganger inkludert i lisensen.

Stoffkartoteket dekker blant annet følgende:

 • Utføre og lagre avanserte søk og filtreringer
 • Komplett løsning for sporbar substitusjon og utfasing av kjemikalier
 • Knytte opp vedlegg (dokument, bilde, video) til et bestemt kjemikalie og lagersted:
 • Utføre risikovurderinger
 • Tydelig presentasjon av HMS-fareklasse og HMS-risiko
 • Flerspråklig grensesnitt
 • Flere tilgangsnivåer
 • System for å unngå duplikater / dobbelføringer av sikkerhetsdatablad
 • Sporbar kvalitetssikring av sikkerhetsdatablad
 • Rutinemessig oppdatering av sikkerhetsdatablad
 • Offline-versjon (tilgang til stoffkartoteket i områder uten internettdekning)
 • Mulig å etablere egendefinert farekategorisering

Systemet inneholder også funksjoner som vil redusere ressursbruk hos operatør- og riggselskaper i offshorenæringen. Eksempler på slike funksjoner er mulighet for registrering av HOCNF-klassifisering og at stoffkartoteket er koplet opp mot WEAC-modulen (egen lisens).

Ta kontakt for demonstrasjon av vårt stoffkartotek.

Eksempel på visning av produktliste