Elektronisk stoffkartotek

 

Vårt elektronisk stoffkartotek gir enkel oversikt og håndtering av kjemikalier lagret på forskjellige lokasjoner i bedriften. Stoffkartoteket er web-basert og tilrettelagt for enkel og rask tilgang via smarttelefon, nettbrett og PC. Overordnet filosofi er at det skal være enkelt for sluttbruker å finne relevant informasjon. Løsningen skal også ha de funksjonene som en mer avansert bruker behøver for å kunne drifte kjemikaliestyringen i virksomheten.

Vi etablerer og drifter stoffkartoteket for din virksomhet. Med dette menes at innholdet i stoffkartoteket er oppdatert og kvalitetssikret. Videre sikrer systemet at det kun finnes èn oppføring per produkt. Dette betyr at virksomheten ikke betaler for flere oppføringer enn nødvendig eller bruker unødige ressurser til vedlikehold.

For å forenkle opplæring i bruk av stoffkartoteket er det utarbeidet korte videoer som viser hvordan man utfører de aller enkleste oppgavene. Videoene er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Slik som i WEAC-modulen, er det også her fritt antall brukertilganger inkludert i lisensen.

I stoffkartoteket kan du;

 • om ønskelig, selv registrere nye sikkerhetsdatablad
 • utføre avanserte søk og filtreringer
 • lage egne oversikter
 • utføre sporbar substitusjon av kjemikalier
 • knytte opp vedlegg til et bestemt kjemikalie som blant annet;
  • verneinstruks
  • risikovurdering
  • eksponeringsscenario
 • skrive ut;
  • sikkerhetsdatablad
  • etiketter
  • utfasings- og substitusjonsoversikter
 • utføre risikovurderinger

Systemet inneholder også løsninger som kan redusere ressursbruk hos operatør- og riggselskaper i offshorenæringen. Eksempler på slike løsninger er mulighet for registrering av HOCNF-data og at. stoffkartoteket kan koples opp mot WEAC-modulen.

Ta kontakt for prøveversjon.