WEAC-database

Vår løsning for web-basert database for WEAC (Working Environment Area Chart) er utarbeidet for å gi enkel oversikt og ryddig håndtering av områdeskjema for de forskjellige områdene på innretningen. Modulen er utviklet i henhold til NORSOK S-002 (alle revisjoner). Det er også mulig å etablere egendefinerte standarder og WEAL (krav).

Relevante områdekrav lastes opp fra applikasjonen ved etablering av et nytt område. Du kan også kople det aktuelle område i databasen mot lokasjoner i vårt stoffkartotek.

Man kan enkelt redigere informasjon, legge inn oversiktsbilder og vedlegg under hvert aktuelt område. Når et område er ferdigstilt kan dette godkjennes av administrator. En godkjenning medfører at området ikke lenger er redigerbart. Slik som i stoffkartoteket, er det også her fritt antall brukertilganger inkludert i lisensen.

WEAC-databasen dekker blant annet:

  • Enkelt i bruk
  • Gode søkemotorer og filtreringsmuligheter
  • Grenseverdier (WEAL) fra ulike revisjoner av NORSOK S-002
  • Egendefinerte grenseverdier
  • Støtte for flere filformater (bilder, video, pdf-filter osv.)
  • Full sporbarhet
  • Kopling opp mot stoffkartoteket
  • Flere brukernivåer
 

Kontakt oss for prøveversjon av programvaren.