WEAC-database

Vår elektroniske WEAC-database (Working Environment Area Chart) er utarbeidet for å gi enkel oversikt og håndtering av WEAC-skjema for de forskjellige områdene på innretningen. Modulen er utviklet i henhold til NORSOK S-002, men det er mulig å legge inn egendefinerte standarder. Dette betyr at samtlige områdekrav lastes opp fra systemet ved etablering av et nytt område. Du kan også lenke område i databasen mot lokasjoner i vårt stoffkartotek.

Man kan enkelt redigere informasjon, legge inn oversiktsbilder og vedlegg under hvert aktuelt område. Når et område er ferdigstilt kan dette godkjennes av administrator. En godkjenning medfører at området ikke lenger er redigerbart. Slik som i stoffkartoteket, er det også her fritt antall brukertilganger inkludert i lisensen.

Kontakt oss for prøveversjon av programvaren.