WEAC

Working Environment Area Chart (WEAC) er skjema som benyttes til å dokumentere status ved implementering av arbeidsmiljøkrav for ulike områder på en innretning offshore. Som et utgangspunkt skal det lages skjema for hvert rom og område på innretningen. Skjemaet skal inneholde predikerte måleverdier i tillegg til verifikasjonsmålinger for arbeidsmiljøfaktorer i henhold til informasjon oppgitt i standarden NORSOK S-002. Skjemaet skal også inneholde informasjon om kjente problemområder og avvik, samt status for vedtatte utbedringer.

 

Hvorfor skal man bruke områdekart for arbeidsmiljøfaktorer?

Det er et sentralt verktøy i planlegging og bygging av nye innretning. Det benyttes også for oppfølging av områdekrav for å sikre et godt og sikkert arbeidsmiljø for personell som skal arbeide på innretningen. Predikerte verdier og verifikasjonsmålinger for de ulike arbeidsmiljøfaktorene skal være i henhold til Working Environment Area Limits (WEAL) oppgitt i NORSOK S-002.

NORSOK S-002 gjelder for alle innretninger bygd etter 01.08.1995. Dette gjelder også modifiserte områder på eldre innretninger.

 

Vi tilbyr database for enkel oversikt og håndtering av områdeskjema for arbeidsmiljøfaktorer.