Rapporter

Du kan enkelt skrive ut firmaspesifikke rapporter i rapporteringsmodulen. Lag en rapport på 1-2-3:

  1. Velg aktuell lokasjon
  2. Velg tidsrom
  3. Trykk vis rapport

Denne rapporten viser hvilke kjemikaler som ha blitt substituert eller utfaset i ønsket tidsperiode, sammen med annen registrert informasjon (årsak for substitusjon, hvilken substitutt som ble valgt, osv.)

Ta kontakt for demonstrasjon.