HMS riskview AS er et datterselskap av HMS analyse AS og tilbyr webbasert stoffkartotek og WEAC  (områdekart for arbeidsmiljø) for effektivisere HMS arbeidet i din bedrift. Vi har over flere år opparbeidet oss bred erfaring innenfor kjemikaliestyring og risikovurdering av arbeidsmiljøfaktorer.

Vi stiller strenge krav til kvalitet og leveringstid i vårt arbeid. Dette oppnås ved hjelp av vårt styringssystem og kjerneverdiene som vi søker å etterleve. Lokalisert på Sola tilbyr vi programvare og support over hele landet.