OM OSS

HMS riskview AS tilbyr webbasert programvare for å effektivisere og øke kvaliteten på HMS-arbeidet i bedrifter. Programvaren omfatter elektronisk stoffkartotek og system for håndtering av WEAC (områdekart for arbeidsmiljø). Systemet er utviklet i henhold til myndighetskrav og standarder for arbeidsmiljø.

 • Ressursbesparende
 • Enkel i bruk
 • Utviklet for:
  • Landbasert virksomhet
  • Offshorebasert virksomhet
  • Stat
  • Kommune
  • Små og store virksomheter
 • Rimelig
 • Responsiv – egnet til PC, nettbrett og smarttelefoner
 • Flerspråklig grensesnitt
 • Inkluderer system for:
  • Substitusjon
  • Risikovurdering
  • HOCNF (offshore)
  • RNNP-rapportering (offshore)

Vi har over flere år opparbeidet oss bred erfaring innenfor kjemikaliestyring, WEAC og risikovurdering. Vi stiller strenge krav til kvalitet og leveringstid i vårt arbeid. Dette oppnås ved hjelp av vårt styringssystem og kjerneverdiene, som vi søker å etterleve.

 

HMS riskview AS kan sammen med morselskapet HMS analyse AS tilby drift av kjemikaliesenter. Vi bistår med drift og vedlikehold av stoffkartoteket, samt sikrer at kjemikaliehåndtering er i henhold til nasjonale krav.

MODULER

Vi tilbyr webbasert programvare for håndtering av stoffkartotek og WEAC.

Programvaren er delt inn i 4 moduler som vist nedenfor. Klikk på ønsket modul for mer informasjon.

Forside som gir oversikt over de ulike modulene.

Oversiktlig elektronisk stoffkartotek for håndtering av sikkerhetsdatablader (HMS datablader) i bedriften.

Elektronisk WEAC database for enkel oversikt og håndtering av WEAC skjema.

 

 

 

Rapporteringsmodul omfatter blant annet utskrift av RNNP dokumentasjon, utfasing og substitusjonslister.

INFORMASJON

Trykk på linkene nedenfor for generell informasjon og regelverkskrav vedrørende temaer som stoffkartotek, sikkerhetsdatablader, risikovurdering og WEAC.

 

 • STOFFKARTOTEK

  Informasjon om kjemikalier i bedriften og stoffkartotek.

 • WEAC

  System for lagring, redigering og utskrift av WEAC-skjema.

KARRIERE

HMS riskview AS er en virksomhet i kontinuerlig vekst. Vi ønsker å utvide våre tjenester til å omfatte fagområder som naturlig grenser opp mot yrkeshygiene og arbeidsmiljø.

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

AKTUELT

KONTAKT

Kontakt_image1

Torbjørn Eide Gunnarsen

Daglig leder
Mobil: +47 917 59 119
teg@hmsriskview.no

 Ta kontakt for en uforpliktet prat eller møte.

Her finner du oss:

Kontaktskjema

SAMARBEIDSPARTNERE

bouvet-2
hmsa-2